How can i help you.

What do i do?
I help companies of all sizes promote their business and products through any of the services below: 
 • promotional animations
 • 3d animation 
 • layout and design 
 • architectural visualisations 
 • website / blogging / copy writing
 • photography 
 • online marketing / social media
I take care of everything - from concept to creation to delivery to the audience.

How do I do it?
Send me an e-mail or give me a call. We’ll have a chat on the phone - or in person - about your requirements. I’ll ask the right questions to uncover exactly what you want to achieve from your marketing campaign. After I’ve listened carefully - I’ll go away, have a think - then get back to you with some ideas. Contact me if you want some ideas!


Çfarë bëj unë?
Unë ndihmoj kompani/organizata të të gjitha llojeve që të promovojnë biznesin, produktet/projektet e tyre nëpërmjet shërbimeve të mëposhtme:
 • animacione promocionale 
 • animacion 3d  
 • faqosje dhe dizajn 
 • vizualizime arkitekturale
 • website / blog / shkrim
 • fotografi 
 • marketing online / media sociale 
Nëse ju dëshironi unë mund kujdesem për gjithçka, nga konceptimi deri tek paraqitja e shërbimit ose produktit tek audienca.

Si e bej unë këtë?
Më dergoni nje e-mail ose më kontaktoni nëpërmjet telefonit. Si fillim do te bisedoj me ju në lidhje me kërkesat e biznesit tuaj. Do t’ju bëj një sërë pyetjesh të rëndësishme për të kuptuar mirë atë që ju kërkoni të përfitoni nëpërmjet promovimit. Pasi të kem dëgjuar me kujdes atë qe ju keni për të thëne, do largohem për pak kohë, do të mendohem dhe pastaj do të kthehem serish por kësaj radhe me propozime konkrete. Nëse doni nga unë ndonje propozim konkret atehere më kontaktoni ketu.