Receta gatimi të krahinës së Pukës

"Recipes from the region of Pukë" is a cookbook of 12 traditional recipes and 13 agricultural products from the region of Pukë and was created as part of the project titled "Local cuisine as tourism offer of cross-border region" in the framework of the IPA II Cross-Border Programme of the Montenegro-Republic of Albania, under the Instrument of Pre-accession Assistance, Allocations for 2014 & 2020. The publication is 66 pages long and its content is in both the Albanian and English languages. The object of the assignment was to layout and design the publication.

"Receta të krahinës së Pukës" është një katalog me 12 receta dhe 13 prodhime lokale të zonës së Pukës dhe u prodhua si pjesë e projektit me titull "Kuzhina lokale si ofertë turistike për zonat ndër kufitare" në kuadër të Programit Ndërkufitar IPA II Mal i Zi-Shqipëri në kuadër të Ndihmës së Para-Anëtarësimit, alokimi për vitet 2014-2020. Publikimi ka 66 faqe dhe përmbajtja e tij është në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. Objekti i punës ishte dizenjimi dhe faqosja e katalogut.

...