Agicompany.co - construction & renovation

AGI sh.p.k is a construction and renovation company based in Tirana. The company has a simple, four page visit-card style website.

Company website

AGI sh.p.k është një kompani ndërtimi dhe rikonstruksioni me qendër në Tiranë. Websiti i kompanisë është i thjeshtë dhe ka formën e një kartivizite online me katër faqe.