Competition for Innovative Ideas


The "Competition for Innovative Ideas in the Pubic Administration" was an event organized by the Albanian Ministry of Innovation with the support of the Deputy Prime Minsiter's office. The objective of the competition was to attract the general public to come up with innovative ideas that could help increase the efficiency of the public administration and its services. 
The award ceremony was organized by the Deputy Prime Minister's office. Lighting and audiovisual services were proved by Forum Events (Edmond Dingu). Set design by Ardi Kule. 

"Konkursi për Ide Inovative në Administratën Publike" ishte një aktivitet i organizuar nga Ministria e Inovacionit me mbështetjen e Zyrës së Zv. Kryeministrit. Objektivi i aktivitetit ishte që të nxiste publikun që të sillte ide inovative për përmirësimin epunës së administratës publike dhe shërbimeve të saj.
Ceremonia e dhënies së çmimeve u organizuar nga Zyra e Zv. Kryeministrit. Shërbimet skenike-audiovizuale u realizuan nga Forum Events (Edmond Dingu). Skenografia u dizenjua nga Ardi Kule.








Salla e Galerisë Kombëtare të Arteve ku u zhvillua aktiviteti
The hall at the National Gallery of Arts where the awards ceremony was held