Urban Forums

"Revival of the cities for community cohabitation" is a program dhe aims at transforming city centers  within the framework of the new administrative division of Albanian territory and the vision that the government has for their sustainable, long term development. The program was promoted with a series of forums titled "Urban Forums", organized by the Albanian Government.
Stage, sound and lighting services were offered by Forum Events (Edmond Dingu). The set was designed by Ardian Kule.

“Rilindja e qyteteve të bashkëjetesës komunitare” është një program zhvillimi që synon transformimin e qendrave urbane duke iu përgjigjur realitetit të ndarjes së re territoriale dhe vizionit të qeverisë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të tyre. Për këtë qëllim, një seri forumesh urbane u organizuan për të promovuar programin tek qytetarët dhe specialistët e fushave të ndërtimit e planifikimit urban.
Shërbimet skenike e audio-vizuale u ofruan nga Forum Events (Edmond Dingu). Skenografia u dizenjua nga Ardi Kule.