Kler - online shop


Kleren is one of the major producers of shirts in Albania. The company has planed to build a website that will allow it's clients to construct their own shirt models and purchase them directly online. The website is being build by DM Consulting Services. The assignment was to take photographs of some of the basic components of the shirts.

Company website

Kleren është një nga prodhuesit më të mëdhenj të këmishave në Shqipëri. Kompania ka planifikuar ndërtimin e një websajti përmes të cilit klientët e saj do të mund të blejnë këmisha online duke i bashkuar vetë komponentët e saj. Webjasti është duke u ndërtuar nga DM Consulting Services. Objekti i punës ishte fotografimi e disa prej produkteve dhe komponentëve bazë të këmishave.


Galeria po shkarkohet...