Return to tradition - Catalog of products and recipes

The catalog of the traditional product and recipes of the region of Korçë and Grevena was created as part of the cross border InCommon project between Albania and Greece. The catalog includes detailed information about 53 products and recipes of the regions of Korçë and Grevena in three different languages, Albanian, Greek and English, all laid out in a 213 page document. The assignment was to design and layout the catalog.

Katalogu i produkteve dhe recetave tradicionale të zonës së Korçës dhe Grevenasë u krijua në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri - Greqi, InCommon. Katalogu përmban informacion të detajuar për 53 produkte dhe receta të zonës së Korçës dhe Grevenasë në tre gjuhë të ndryshme, Shqip, Greqisht dhe Anglisht të gjitha të faqosura në një botim prej 213 faqesh. Objekti i punës ishte dizenjimi dhe faqosja e katalogut.