Culinary Festival in Korça

The Korça Culinary Festival was an event organized under the cross border InCommon project between Greece and Albania to promote the traditional products and recipes of the region of Korça. The assignment was to create  a 115 cm by 175 cm poster that would be placed on the City lights of Korça.

Festivali i Kulinarisë Korçare u organizua në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri - Greqi, InCommon me qëllimin për të promovuar produktet dhe gatimet tradicionale të zonës së Korçës. Objekti ishte realizimi i një posteri me madhësi 115 X 175 cm për tu vendosur në City Light-et e qytetit të Korçës.