Albaniantourism.com

albaniantourism.com është portali zyrtar i shtetit shqiptar për turizmin. Projekti për ndërtimin e portalit u financua nga USAID - Rritje Albania dhe u zbatua nga DM Consulting Services. Portali menaxhohet nga Agjencia Kombëtare e Turizmit.

Ardi Kule, në bashkëpunim me DM Consulting Services dhe Alma Gërxhanin ndërtoi strukturën e organizimit të informacionit në portal si dhe ofroi shërbime konsulence për dizenjimin e faqes.

Albanian Tourism website

albaniantourism.com is the official portal of tourism in Albania. The project was funded by USAID -Rritje Albania and implemented by DM Consulting Services. The portal is menaged by the National Tourism Agency of Albania.

Ardi Kule, in cooperation with DM Consuting Services and Alma Gërxhani was responsible for creating the structure of the portal and designed the initial designs of the website.