Royal Bistro hotel

Royal Bistro (tani My Stop Hotel) është një hotel, pjesë e ish-kompleksit Bistro Resort, që ndodhet në kilomentrin e 20 të autostradës Tiranë - Durrës. Objekti i punës ishte fotografimi i objektit nga jashtë dhe nga brenda si dhe regjistrimi i tij në Booking.com. Albumi i plotë përmban rreth 40 foto.

Royal Bistro (now My Stop Hotel) is a hotel, part of the ex-Bistro Resort center, situated on the 20th kilometer of the Tiranë - Durrës highway. The assignment was to take exterior and interior photos of the property and to register the hotel on the Booking.com website. The full gallery consists of about 40 images.

...