Fital footwear manufacturing

Fital sh.p.k është një nga prodhuesit më të mëdhenj të këpucëve në Shqipëri. Klientët e Fital janë disa nga kompanitë më të njohura të tregtimit të këpucëve si Zara, Filanto, Girza, etj.

Objekti i punës ishte krijimi i identitetit të Fital, materialet promocionale si fletepalosje dhe katalogu i produkteve, fotografinë e ambjenteve të prodhimit, fotografinë e produktit dhe faqen e internetit.

Fital website is not available online anymore

Fital is one of the leading shoe manufacturers in Albania. Fital's clients are some of the most well known shoe brands in Europe like Zara, Filanto, Griza, etc.

The assignment was to create Fital's brand image, promotional materials such as brochures and product's catalog, photography of the factory, photography of the products and the design of the website.