Identiteti i biznesit është prezantimi i parë

Për kompanitë e vogla dhe për ato që sapo kane filluar aktivitetin, krijimi i një identiteti është thelbësor për arritjen e suksesit. Identiteti është mënyra më e shpejtë për kompaninë tuaj që të tregoje se çfarë bën dhe se çfarë mund t’i ofroje publikut. Mungesa e një identiteti e bën të vështirë për publikun qe të kuptoje se për çfarë biznesi behet fjale.

Tek shume kompani të vogla ose që sapo kanë filluar, shpesh herë krijimi i identitetit lihet mënjanë si çështje dytësore. Kjo praktike është e gabuar sepse shpesh herë është identiteti i kompanisë ai që garanton suksesin. Krahasuar me aspektet e tjera të biznesit, krijimi i identitetit është po aq i vlefshëm sa dhe menaxhimi i produkteve dhe shërbimeve që kompania ofron.

Identiteti është fytyra e kompanisë, emri i saj, shprehja e emrit nëpërmjet logos, gjuha vizive me të cilën kompania do të komunikoje me boten e jashtme. Identiteti përcakton se si kompania do të perceptohet nga klientët, çfarë mendimesh dhe emocionesh do të ngjalli tek ta dhe me cilat vlera do të identifikohet.

Identiteti luan rolin e një premtimi. Ai është si një pakete parimesh themelore të nënkuptuara nga të gjithë ata që bien në kontakt me kompaninë tuaj. Identiteti tregon arsyen e ekzistencës së saj dhe mënyra se si kjo arsye i transmetohet publikut, klientëve, aksionareve, punonjësve, bashkëpunëtoreve, etj.

Krijimi i identitetit do të thotë krijimi i një ndërgjegjësimi, i një imazhi për biznesin tuaj. Ja 5 këshilla të mira për krijimin e identitetit:

Analizo. Identiteti duhet të krijoje përshtypjen e sigurisë për diçka që publiku e kërkon dhe nuk e gjen dot tek konkurrenca.
  • Ruaje identitetin. Pikërisht atëherë kur mendon se identitetit tënd i ka ikur koha, gjasat janë që ai është momenti që ka filluar të pranohet nga klientët si i mirëqënë. 
  • Mos u përpiq që t’i besh të gjithë për vete. Zgjidhja me e mirë është që të përqendrohesh tek ai publik ku shanset janë më të mëdha për të pasur sukses. 
  • Njihuni me biznesin tuaj. Njihuni me pikat tuaj të forta dhe pikat tuaja të dobëta duke analizuar me sinqeritet aktivitetin tuaj. 
  • Përkushtojuni plotësisht identitetit tuaj. Menaxhojini të gjitha departamentet e kompanisë tuaj, duke filluar qe nga zhvillimi i produktit e deri tek shitjet, si pjese integrale të identitetit.