duapune.com

Duapune.com is a career finding website based in Albania and aimed at the Albanian market around the Balkans. The assignment was to create an introductory animated video for  the services of the website.

Company website

Duapune.com është portali i kërkimit të punës dhe punonjësve në Shqipëri dhe ka si objektiv tregun Shqiptar në Ballkan. Objekti i punës ishte krijimi i një videoje prezantuese të animuar për shërbimet e websitit.