Rregullorja e peshkimit / Fishing regulation

A project requested by the Department of Water Resources and Fishery of the Albanian Ministry of Environment, Forests and Water management, implemented by NGO SEDA. The assignment was to create a leaflet that would list various new regulations and restrictions in the fishing industry.

Projekt me porosi të Drejtorisë së Politikave të Peshkimit pranë Minsitrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave. Vënë në zbatim nga OJF SEDA. Objekti i punës ishte krijimi i një posteri / fletëpalosjeje në të cilën publikohen udhëzime dhe kufizime të ndryshme për peshkimin në Shqipëri.


...